top of page

Hirame Sashimi
cá Bơn Nhật

🐟 𝟭𝟬𝟬 𝘁𝗵𝘂̛̣𝗰 𝗸𝗵𝗮́𝗰𝗵 𝘁𝗼̛́𝗶 𝗦𝗵𝗶𝗯𝗮 𝗦𝘂𝘀𝗵𝗶 𝗮̆𝗻 𝗦𝘂𝘀𝗵𝗶 𝗛𝗶𝗿𝗮𝗺𝗲 (𝗰𝗮́ 𝗕𝗼̛𝗻) 𝘁𝗵𝗶̀ 𝟮𝟬𝟬 𝘁𝗵𝘂̛̣𝗰 𝗸𝗵𝗮́𝗰𝗵 𝗸𝗵𝗮́𝗰 𝘀𝗲̃ 𝘁𝗼̛́𝗶 𝘃𝗮̀ 𝗵𝗼̉𝗶 𝗰𝗼́ 𝗛𝗶𝗿𝗮𝗺𝗲 𝗵𝗼̂𝗺 𝗻𝗮𝘆 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴?
Vì Hirame Sashimi (cá Bơn) 🐟 quá ngon, ngọt,một chút dẻo hậu vị kéo dài, ăn mà cuốn thực sự luôn ạ
Hôm nay Shiba Sushi có cá #Bơn #Hirame mới về
Shiba mời thực khách thân quý tới dùng bữa ạ

 

Hirame-cá bơn Shiba Sushi_edited.jpg
bottom of page